MyTeam

Vi levererar åtagande inom systemutveckling med helhetsansvar.

Systemutveckling

Vi erbjuder utveckling av skräddarsydda system med ansvar för slutresultatet baserat på förutbestämda tidplaner och kostnadsramar.

Vi utgår alltid från era behov och utvecklar sedan en lösning som tar hänsyn till er IT-strategi och den situation ni befinner er i. Med hjälp av innovativ digital teknik hjälper vi er att driva tillväxt och lönsamhet i er verksamhet.

För varje uppdrag sätter vi ihop ett dedikerat team med just de specialister ni behöver. Vi stöttar er genom projektets alla faser, från förstudie och kravarbete via design och utveckling till acceptanstestning och drifttagning.

SUPPORT OCH FÖRVALTNING

Som en naturlig förlängning till utvecklingen av ett nytt system erbjuder MyTeam även support, förvaltning och vidareutveckling. Utöver detta kan vi även ta över förvaltningen av befintliga system som ni inte längre vill hantera på egen hand eller som ni behöver hitta en ny leverantör för.   

Samma team som utvecklade systemet ansvarar även för support, förvaltning och vidareutveckling. På så sätt bevaras den kunskap som teamet har byggt upp om er verksamhet och ert system.

Arbetet utförs enlighet med standardiserade processer och roller. Genom vårt ärendehanteringssystem har ni tillgång till aktuell status för alla pågående samt full historik för alla avslutade ärende.

EXTERN UTVECKLINGSAVDELNING

Har ni behov av att gå ännu längre och lägga ut hela eller delar av er utvecklingsavdelning på en extern leverantör? Det kan t.ex. bero på att ni vill fokusera på andra delar av er verksamhet eller att ni ännu inte är stora nog för att driva en egen utvecklingsavdelning.

MyTeam erbjuder för dessa situationer en ”extern utvecklingsavdelning”. Ett team som sätts samman baserat på ert behov av kompetens. Teamet kan enkelt skalas upp och ner över tid beroende på arbetsbelastning.

Genom att ha en central leverantör för all er systemutveckling så slipper ni arbetet med att hantera och koordinera flera samtidiga leverantören. Det ger oss även möjligheten att ta ansvar för att alla era applikationer skall fungera som en helhet.

circle-image.jpg

Vill du veta mer?

Jonas Wollinger
Senior Director
jonas.wollinger@sigma.se
+46 703 79 21 48

Kontakta oss