FULL KOLL PÅ VATTENANLÄGGNINGEN

Recipharm Karlskoga tillverkar halvfasta läkemedel som krämer, geler och salvor i olika förpackningar som tuber, plåster, sprutor och ampuller. Det vatten som används vid tillverkningen av innehållet i produkterna måste först renas i en så kallad WFI (Water For Injection) anläggning.

 

Utmaning

Den SCADA-applikation som Recipharm Karlskoga använde för övervakning, manövrering, konfigurering och datainsamling i WFI-anläggningen hade blivit föråldrad och behövde därför bytas ut mot en ny applikation för att bättre möta dagens behov hos användarna.

Identifierade nyckelfaktorer för det nya systemet var att applikationen skulle vara tillgänglig var man än befann sig, funktionalitet för övervakning, manövrering och loggning av data samt att det fanns bra möjligheter till analys av förloppet i anläggningen.

LÖSNING

Recipharm Karlskoga valde att ge Sigma i uppdrag att utveckla en ny SCADA-applikation. En webbapplikation utvecklades med funktionalitet för visning av processdata i realtid, larmhantering, audit trail, manövrering av objekt, konfiguration av gränsvärden och fördröjningar, rapporter, loggning av processdata, systemadministration och notifiering via e-post.

Applikationen driftsattes i Recipharm Karlskogas interna IT-miljö vilket gjorde systemet åtkomligt via internt via kontorsnätverket eller externt via VPN-anslutning. Genom detaljerad loggning av alla kritiska processvärden med tillhörande rapporter finns det goda möjligheter att i detalj analysera historiska förlopp flera år tillbaka i tiden.

Resultat

Genom notifieringar när något inträffar och möjlighet till åtkomst oavsett var man befinner sig så kan Recipharm Karlskoga idag hantera sin WFI-anläggning på ett enkelt och smidigt sätt. Vid behov finns det goda möjligheter att, flera år tillbaka i tiden, i detalj analysera förloppet i anläggningen. Sammantaget har Recipharm det systemstöd de behöver för att kunna säkerställa vattenkvalitén under produkternas hela livslängd.

circle-image.jpg

Vill du veta mer om våra lösningar?

Jonas Wollinger
jonas.wollinger@sigma.se
+46 703 79 21 48

myteam.sigmait.se

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se

Nu har Sigma IT blivit Nexer – framtidens techbolag. Med digital spetskompetens inom strategi, teknik och kommunikation skapar vi framtiden redan idag. Som kund hos oss ligger du alltid steget före.